• Výroba a pálenie destilátov z rôzneho druhu ovocia
 • Kvalifikovaný personál
 • Odčerpanie kvasu
 • Odkôstkovanie ovocia
 • Prítomnosť pri pálení
 • Predaj fliaš a demižónov
 • Odvoz kvasu v prípade potreby
Pestovateľská pálenica v Rimavskej Sobote
 • Do suda patrí zdravé zrelé ovocie očistené od špiny a hliny, bez stoniek a lístkov. Nepatrí tam hnilé a plesnivé ovocie. Jablká pred naložením podrvte alebo postrúhajte, aby ste uľahčili kvasné procesy.
 • Sud na kvas by mal byť z dreva alebo plastu a veľký približne 80 – 150 litrov.
 • Nádobu naplňte do 3/4 objemu, prípadne o niečo viac, no nechajte dostatočný priestor na rozpínanie kvasu.
 • Nádobu po naložení hermeticky uzavrite kvasným uzáverom používaným vo vinárstve, aby sa ku kvasu nedostal hmyz a mikroorganizmi.
 • Kvas nemiešame ani doň nepridávame cukor. Podľa potreby pridáme kvasinky a enzýmy.
 • Nádobu s kvasom umiestnime v miestnosti s nekolísavou teplotou približne 15 – 20°C. Kvas nepatrí na slnko!
 • Hotový kvas spoznáme buď pomocou refraktometra, ktorým sa zmerajú zbytkové cukry v  kvase alebo pomocou chuti. Bežným pestovateľom by malo stačiť sledovať čas kvasenia, ak dodrží stanovené podmienky (teplota a  uzavretosť nádoby).
 • Na konci kvasného procesu sa vytvorí na povrchu kvasu akýsi koláč. Ten má pri kvasení dôležitú úlohu, pretože zabraňuje odparovaniu liehu a prístupu nežiaducim mikroorganizmom. Keď sa koláč začne prepadať do kvasu, kvas by mal byť pripravený na destiláciu, kvasný uzáver odstránime a  nádobu uzavrieme. Koláč treba pred pálením odstrániť.
KVALITNÝ KVAS = KVALITNÝ DESTILÁT

Čerešňový kvas je pripravený za mesiac

Marhule za 4-6 týždňov

Slivkové kvasy približne za 6-8 týždňov

Jablkový kvas potrebuje 2-3 mesiace

TIP: Pálenku skladujte po destilácií približne 3 – 4 týždne v otvorenej nádobe so širokým hrdlom. Až po tomto čase získa lahodnú chuť.

V minulosti sa nevykonávali rozbory destilátov; v súčasnosti sa chemickým rozborom zistilo, že:

– v destilátoch z kôstkovic, predovšetkým z čerešní, sliviek, mirabeliek, marhúľ a ostatných, vzniká etylkarbamát z kyanogenných glykozidov, ktoré sú prirodzenou súčasťou kôstok, ktoré sa potom rozkladajú na kyselinu kyanovodíkovú, ktorá sa uvoľňuje aj z neporušených kôstok, ak by boli v kvase pri dlhom skladovaní kvasu. Etylkarbamát je zlúčenina, ktorá vzniká pri fermentačných procesoch najmä z kôstovíc, ale aj z piva a vína, z kyseliny kyanovodíkovej, močoviny, citrulínu a iných N-karbamylových zlúčenín.

– v priebehu destilácie sa môže kyselina kyanovodíková obohatiť vo všetkých frakciách. Pod vplyvom svetla kyanit oxiduje na kyanát.

– kyanát je vo väčšine prípadoch hlavným prekurzorom, pričom reaguje s etanolom a vytvára etylkarbamát; ak dôjde k reakcii, nedá sa viac zastaviť.

Touto problematikou sa zaoberal vedecký panel Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a prijal odborné stanovisko týkajúce sa etylkarbamátu a kyseliny kyanovodíkovej v potravinách a nápojoch dňa 20. septembra 2007 a určil limitné hodnoty expozície pre etylkarbamát.

Na základe toho sa dospelo k záveru, že etylkarbamát v alkoholických nápojoch predstavuje vážne zdravotné riziko, najmä pokiaľ ide o destiláty z kôstkovíc.


Hodnota etylkarbamátu v liehovinách z kôstkovíc by nemala presiahnuť jeden
miligram na 1 liter.

Cenník

Výhodné ceny  pálenia a prvotriedna kvalita destilátu.

6.00/ 1la

Pálenie

  Cena za výrobu destilátu z dodaného
  ovocného kvasu v našej pálenici

5.40/ 1la

Znížená spotrebná daň

  Znížená sadzba dane sa uplatní na lieh vyrobený
  v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia*

11.40/ 1la

SPOLU za 1 la

  Cena za 1 l la (liter 100% alkoholu) pri zníženej spotrebnej dani

* Znížená daň sa účtuje len ak pestovateľ v jednom páleničiarskom roku (od 1.júla do 31.júna nasledujúceho roku) nevypáli viac ako 43 la.

20/ 200l kotol

Fixný poplatok

  Fixný poplatok za jednu várku (200 l kotol)

30/ 400l kotol

Fixný poplatok

  Fixný poplatok za jednu várku (400 l kotol)

5.00

Odkôstkovanie

  Poplatok za odkôstkovania ovocia
  pred pálením naším odkôstkovačom

Technológia pálenice

Jednokotlový systém pestovateľskej pálenice

Destilačné kolóny v jednokotlovom prevedení  sú najčastejšie využívané pre pestovateľské pálenice a ovocné liehovary. Destilačné kolóny sú štandardne dodávané dvoj, troj a štvorstupňové s deflegmátorom. Každé poschodie kolóny sa dá jednotlivo oplachovať  vodnou sprchovacou hlavicou.

Kolóna, kotol aj veko kotla sú z medeného plechu o hrúbke 2,5 až 5 mm, čo zaručuje nielen vysokú kvalitu a aj čistotu pálenky, ale aj dlhú životnosť.

Výhody jednokotlového systému:

 • možnosť ovplyvňovania stupňovitosti a bohatosti arómy v pálenke
 • úspora energie až o 40%
 • vyššia výťažnosť pálenky
 • kratší čas destilácie
Technológia pálenice

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať alebo nás navštívte priamo v našej pálenici v Rimavskej Sobote. Budeme Vás očakávať.

Prevádzka Gemerská pálenica 
Školská 5708 (bývalý areál STS) 
979 01 Rimavská Sobota

 

Možnosť objednávania na tel. čísle
alebo mailom